Κλινική Δερματολογία

Μικρό Χειρουργική

Σπίλοι ή Ελιές

Οι σπίλοι ή κρεατοελιές έρχονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη και μπορούν να είναι επίπεδες ή ανυψωμένες, αλλά όταν αλλάζουν σχήμα ή χρώμα είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει ιατρική αξιολόγηση.

Μετά από ενδελεχή εξέταση, η Δρ Κ θα είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει εάν απαιτείται αφαίρεση του σπίλου (ή των κρεατοελιών σας) – η οποία αποτελεί συνήθως μια γρήγορη διαδικασία με τοπική αναισθησία.

Κλείστε Ραντεβού

Παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κλινικής δερματολογίας, αισθητικής δερματολογίας και δερματοχειρουργικής.

Κλείστε Ραντεβού